CENÍK SLUŽEB

Administrativní výkony

Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost200,- Kč
Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost včetně vyšetření pacienta v rozsahu cíleného vyšetření500,- Kč
Písemné vypracování posudků a lékařských zpráv na vlastní žádost vč. vyšetření pacienta v rozsahu komplexního vyšetření700,- Kč
Kopie zdravotnické dokumentace podle rozsahudo 350,- Kč
Vypracování úrazové pojistky300,- Kč
Potvrzení ke studiu na vysoké škole250,- Kč
Potvrzení o zdravotním stavu pro školy, cestovní kanceláře atd.100,- Kč
Práce v riziku hluku – vstupní vyšetření500,- Kč
Práce v riziku hluku – kontrolní vyšetření500,- Kč
Vyšetření ve vztahu k řidičskému průkazu500,- Kč
Vyšetření ve vztahu ke sportovní činnosti500,- Kč
Vyšetření ve vztahu k zbrojnímu průkazu500,- Kč
Další vyšetření zde neuvedená – podle sazebníku ZP1 bod/1,50 Kč

Výkony nehrazené ze zdravotního pojištění

Operační výkony – podle sazebníku ZP1 bod/1,50 Kč
Léčba laserem50,- Kč/1 sezení
Vyšetření spánkové apnoe600,- Kč
Ostatní výkony zde neuvedené – podle sazebníku ZP1 bod/1,50 Kč
Zavedení jedné náušnice200 Kč