POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Poskytujeme:

 • léčebně preventivní péči v celém rozsahu pro všechny věkové skupiny
 • kompletní diagnostické možnosti včetně vyšetření, endoskopického a otomikroskopického
 • posouzení nutnosti léčby antibiotiky vyšetřením CRP
 • audiometrické a tympanometrické vyšetření včetně vyšetření třmínkového reflexu a slovní audiometrie
 • vyšetření OAE (otoakustické emise – vyšetření novorozenců a kojenců k vyloučení vrozené hluchoty)
 • otoneurologické vyšetření při závrativých stavech
 • vyšetření chrápání a spánkové apnoe
 • pracovně lékařské prohlídky před nástupem do rizika hluku a v průběhu zaměstnání
 • posouzení schopnosti řídit a vlastnit zbrojní průkaz v případě, že je nutné doplnit vyšetření praktického lékaře
 • operace menšího rozsahu včetně kosmetických výkonů (v místním znecitlivění na vlastním operačním sále)
 • operační výkony v celém rozsahu při hospitalizaci (na ORL odd. Nemocnice v Kroměříži, podle závažnosti i na ORL klinice FN U sv. Anny v Brně)
 • léčbu tinnitu stimulačním laserem
 • léčbu jizev stimulačním laserem
 • léčbu krvácení z nosu vysokofrekvenčním kauterem
 • inhalační léčbu
 • infuzní léčbu
 • elektronickou formu vedení dokumentace
 • vysvětlení chorobných změn prostřednictvím fotodokumentace nálezů
 • superkonziliární vyšetření při diagnostické nebo léčebné nejistotě 
 • posuzování trvalých následků úrazu pro Českou pojišťovnu
 • telefonické konzultace

Vybavení ordinace:

 • základní vyšetřovací nástrojové vybavení včetně jednorázových pomůcek
 • otomikroskop s proměnným zvětšením a prostorovým obrazem pro větší jistotu při stanovení diagnózy i výkonech na nemocném uchu
 • endoskopy včetně miniaturních nástrojů pro vyšetření dětí a flexibilních (ohebných a měkkých) endoskopů
 • audiometr, tympanometry a tichou komoru k vyšetření sluchu
 • přístroj na vyšetření otoakustických emisí (vyšetření novorozenců a kojenců k vyloučení vrozené hluchoty)
 • přístroj na monitorování spánku (vyšetření spánkové apnoe) – vyšetření se provádí doma zapůjčeným přístrojem
 • přístroj na vyšetření CRP pro posouzení nutnosti podávat v léčbě antibiotika
 • inhalátory
 • vysokofrekvenční kauter pro prakticky bezbolestné ošetření krvácení z nosu
 • mikrochirurgické nástroje a moderní šicí materiály v atraumatické úpravě, elektricky ovládaný operační stůl